top of page

              PRAKTIKÁBEL

                                                                                    Umelecké teleso

Občianske združenie PRAKTIKÁBEL sa zameriava na umeleckú činnosť vo všetkých druhoch umenia, od hudby cez publikačnú činnosť až napokon, po divadlo. 

„Väčšina divadelníkov vie, čo je PRAKTIKÁBEL. Ak nemáme na mysli jeho technologicky prepracovanú verziu s hydraulikou, je to doplnková javisková konštrukcia v tvare kvádra. Tvorí ju niekoľko dohromady zbitých (často i obitých) načierno natretých dosák položených na drevenom ráme. Rám, a teda i praktikábel, môže mať rôznu výšku a pri prenose a skladovaní sa dá zložiť. Jeho funkciou je rozčleniť plochu javiska, vytvoriť „malé javisko na veľkom javisku“. Vzniká tak priestor, ktorý dynamizuje a ozvláštňuje plochu javiska. Ak sa použije viacero praktikáblov, môžu vzniknúť viaceré roviny, ktoré obohacujú možnosti hereckej akcie i pôsobivosť scény.


Tento opis sa dá vnímať aj ako výstižná metafora rovnomenného „kultúrno-sociálnoexperimentálne-hudobno-divadelného telesa“. Jeho „trepňu“, t. j. dohromady zbité i divadelným životom obité dosky, tvorí trio ešte stále mladých divadelníkov (v abecednom poradí): Matej Feldbauer, Šimon Peter Králik a Róbert Švec.


Ak budeme pokračovať v naznačenej metafore, ich tvorba predstavuje viditeľne odlíšenú časť „zemeplochy“ slovenského divadelného priestoru. Spolu s ďalšími zoskupeniami jej dodáva nové roviny i rozmery - ozvláštňuje ju a dynamizuje. Trojica mladých mužov vytvorila nový priestor nielen pre seba, ale – a to je rovnako dôležité - našla si svoje publikum. Treba však dodať, že rozhodne nie mainstreamové.“
- Zdenka PašuthováNAJBLIŽŠIE UDAZLOSTI

PILÁTOVO KRÉDO

23.03.2024 | Ticho a spol.

JAK TI DUPOU KRÁLÍCI?

27.03.2024 | Ticho a spol., Bratislava

Fakturačné údaje:
Názov OZ: PRAKTIKÁBEL
Adresa: Kalvárska 433/6, 900 31 Stupava

IČO: 51983907 

DIČ: 2121230265
IBAN: SK87 8330 0000 0028 0155 0490

+421 905 673 811

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
imgonline-com-ua-BlackWhite-zxiXlWreHHS.jpg

PARTNERI

image (2).png
logoBA_1_colour_centr_neg-removebg-preview.png
image.png
bottom of page